Cennik usług i zasady rozliczeń

Ważną dla nas sprawą są jasne ustalenia finansowe z klientami, tak by nie stanowiły one na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się dana sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia zryczałtowanego

System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenia określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System rozliczeń godzinowych

System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zadania. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Wynagrodzenie Kancelarii co do zasady płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest ustalany zwykle ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem cena porady prawnej wliczona jest w ogólny koszt postępowania.

Koszt napisania standardowego pisma procesowego lub umowy jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależny jest on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo lub umowa mają być przygotowane. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie pisma lub umowy można uzyskać telefonicznie, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail.

Za prowadzenie spraw sądowych najczęściej pobierane jest wynagrodzenie zryczałtowane, a jego wysokość ustalana jest zawsze na podstawie indywidualnej umowy z klientem. Stawki minimalne w tym zakresie w zależności od wartości sprawy zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800z późn. zm.). Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane są zwykle według stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail.

English

Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, wyraża zgodę na to.

Zamknij