Zasady skorzystania z usługi elektronicznej porady prawnej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usługi elektronicznej porady prawnej. Usługa ta jest skierowana do osób, które chcą uzyskać poradę prawną lub projekt pisma procesowego w formie elektronicznej, w sprawach o mniejszym stopniu skomplikowania stanu faktyczno-prawnego i niewymagających zapoznawania się z obszerną dokumentacją (udzielenie porady prawnej w formie pisemnej, opracowanie pisemnej opinii prawnej lub inna forma usługi prawnej – w szczególności przygotowanie projektu pisma procesowego, itp.).

W celu skorzystania z tej formy usługi prawnej prosimy o skontaktowanie się z Kancelarią pod adresem e-mailowym: pawel.gadkowski@adwokatura.pl lub o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego (Państwa wiadomość zostanie automatycznie przesłana na skrzynkę e-mailową Kancelarii). Wypełniając formularz kontaktowy lub sporządzając e-mail prosimy o szczegółowe przedstawienie stanu faktyczno-prawnego sprawy, w której chcieliby Państwo uzyskać pomoc prawną, precyzyjne zadanie pytania/pytań prawnych albo precyzyjne określenie zlecenia innej usługi prawnej oraz załączyć skan lub fotokopie niezbędnych do oceny problemu dokumentów. Prosimy o podanie Państwa prawidłowych danych kontaktowych, tj. adresu e-mailowego i numeru telefonu, gdyż na podstawie tych danych (w szczególności poprzez podany adres e-mailowy) Kancelaria skontaktuje się z Państwem celem przesłania wyceny usługi oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie prawne lub wykonania innego zlecenia.

Po otrzymaniu od Państwa zapytania prawnego lub zlecenia innej usługi, dokonamy jej wstępnej wyceny podając całkowity koszt usługi. Istnieje możliwość, iż przed dokonaniem wyceny skontaktujemy się z Państwem celem zadania dodatkowych pytań dla uzupełnienia stanu faktyczno-prawnego Państwa sprawy, niezbędnego dla wykonania usługi. Wszelka korespondencja w sprawie zostanie przesłana na podany przez Państwa kontaktowy adres e-mailowy.

Po wyrażeniu przez Państwo zgody na zaproponowaną cenę usługi oraz po wpłynięciu ustalonej kwoty ceny na podany Państwu wcześniej rachunek bankowy Kancelarii, zostanie sporządzona w uzgodnionym z Państwem terminie pisemna opinia prawna w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zostanie wykonana inna umówiona forma usługi prawnej (w szczególności taka jak projekt pisma procesowego) i przesłanka na Państwa adres e-mailowy w formacie pliku .pdf lub .doc.

W przypadku rezygnacji klienta ze skorzystania z usługi po otrzymaniu jej wyceny, a przed uiszczeniem wynagrodzenia za usługę, klient nie ponosi z tego tytułu żadnego obciążenia finansowego.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia elektronicznej porady prawnej w przypadku uznania, po dokonaniu wstępnej oceny prawnej opisanego problemu, iż stan faktyczno-prawny tej sprawy jest zbyt skomplikowany, aby możliwe było udzielenie porady prawnej w formie elektronicznej. W takim przypadku, zamiast wyceny, klient otrzyma informację o odmowie udzielenia usługi oraz otrzyma zaproszenie do spotkania w tutejszej Kancelarii celem uzyskania ustnej porady prawnej w sprawie.

Prosimy dodawać załączniki w formie: doc, docx, pdf, jpg. W przypadku kilku załączników prosimy spakować do formatu zip

English

Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, wyraża zgodę na to.

Zamknij