Zakres usług świadczonych przez Kancelarię:

sprawy karne

obrona przed sądami wszystkich instancji w postępowaniu karnym w pełnym zakresie

prawo cywilne

sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą (z tytułu błędumedycznego, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy itp.), o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów

prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o rozwód i separację, o alimenty, o zaprzeczenie i ustalenieojcostwa, o władzę rodzicielską, o podział majątku, o przysposobienie, o ubezwłasnowolnienie itp.

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

roszczenia z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy,sprawy o odszkodowanie, o ustalenie istnienia stosunku pracy, opiniowanie umów o pracę, sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym, odwołania od decyzji ZUS ustalających prawo do renty lub grupę niepełnosprawności itp.,

sprawy związane z nieruchomościami

sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności osobistych i gruntowych, sprawy wywłaszczenia nieruchomości itp.

prawo administracyjne

prawo oświatowe, prawo samorządu terytorialnego, sprawy związane z procesem inwestycyjnym/budowlanym.

prawo spadkowe

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zabezpieczenie spadku, o przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu,

prawo gospodarcze

prawo spółek handlowych, prawo umów handlowych, w szczególności prawo umów w procesie inwestycyjnym/budowlanym, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo zamówień  publicznych, opiniowanie i sporządzanie umów, statutów i regulaminów itp.

Forma świadczenia usług przez Kancelarię dla osób fizycznych i podmiotów indywidualnych

Usługi adwokackie na rzecz osób fizycznych i podmiotów indywidualnych świadczone są w następujący sposób:

  • ustne porady prawne – wyłącznie osobiście,
  • pisemne opinie i analizy prawne – również w formie elektronicznej,
  • reprezentowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym,Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem PrawCzłowieka,
  • sporządzanie projektów pism procesowych, w szczególności pozwów, apelacji itp., a także sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów itp.

Forma świadczenia usług przez Kancelarię dla przedsiębiorców i podmiotów profesjonalnych

Kancelaria oferuje i prowadzi również szereg usług dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów profesjonalnych. W zakres zadań w tym wypadku wchodzi opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, regulaminów, wszelakie porady prawne, zakładanie i obsługa spółek, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych.

Współpraca z Kancelarią może mieć formę również stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z kompleksowych usług prawnych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Taka forma współpracy pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług oraz dostosować szybkość i świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy. Każda umowa rozpatrywana jest indywidualnie, a jej zasady podlegają negocjacjom.

English

Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, wyraża zgodę na to.

Zamknij